ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಸ್ ಸಿ ಜಾತಿಯ M.Phil ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು – FINANCIAL ASSISTANCE TO SC caste M.Phil STUDENTS IN KARNATAKA.


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆವರ್ಷಕ್ಕೆ 8000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes17.htm

https://sw.kar.nic.in/

https://ssp.karnataka.gov.in/

ರಾಜ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ – State Post Matric Scholarship Scheme


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆವರ್ಷಕ್ಕೆ 500 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes13.htm

https://sw.kar.nic.in/

https://ssp.karnataka.gov.in/

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು – Financial Assistance to students selected by foreign universities


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ


12000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ


60% ಮತ್ತು ಮೇಲಿನದು;
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ


ಪ್ರಯಾಣ ಶುಲ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ, ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ / ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರ್ಚು, ಲೇಖನಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಖರ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://sw.kar.nic.in/foreignstudies/

https://sw.kar.nic.in/edn_files/ednSchemes21.htm

https://sw.kar.nic.in/foreignstudies/WebPages/newScheme.aspx

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ – National Means cum Merit Scholarship for Minorities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ


2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ

  ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು / ಯು.ಟಿ. ಆಡಳಿತಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25000 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.minorityaffairs.gov.in/SCHEMES/PERFORMANCE/Scholarship-Schemes/merit-cum-means-scholarship-scheme

https://scholarships.gov.in/

http://www.minorityaffairs.gov.in

ಎನ್ ಟಿಎಸ್ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ – NTSE Scholarship


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಎನ್ ಟಿಎಸ್ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.ncert.nic.in/programmes/talent_exam/index_talent.html

http://ncert.nic.in/ntse/login.aspx

http://www.ncert.nic.in

ಅಂಗವಿಕಲ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – National Scholarship for Persons with Disabilities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಂಗವಿಕಲ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ


1.8 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ : ರೂ. 10,000 / ವರ್ಷಕ್ಕೆ & ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 8,400
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,000 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.nhfdc.nic.in/scholarship_NF.html

http://www.nhfdc.nic.in/Main_loginNF.aspx

http://www.nhfdc.nic.in

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for Minorities


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು


2 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ


50%


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6350 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8100 ರೂ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://minorityaffairs.gov.in/SCHEMES/PERFORMANCE/Scholarship-Schemes/post-matric-scholarship-scheme

https://scholarships.gov.in/

http://minorityaffairs.gov.in

ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for Other Backward Castes


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು

  ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ


ಒಬಿಸಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ


50000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ , ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1900 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4250 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/4?mid=32549

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Post-matric Scholarship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


1 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ , ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3300 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5100 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://www.socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/25?mid=24541

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Top Class Education Scholarship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು


ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


2 ಲಕ್ಷ ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ : ರೂ. 3.72 ಲಕ್ಷ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು 75,000 / ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡೆಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/27?mid=24541

https://scholarships.gov.in/

http://socialjustice.nic.in/

ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ – Rajiv Gandhi National Fellowship for SC / ST


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಿಗಮದಿಂದ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ: ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ


96000 ರೂ / ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.ugc.ac.in/rgnf/default.aspx

https://www.ugc.ac.in/rgnf/close.aspx

https://www.ugc.ac.in/rgnf/Downloads/RGNF_HELP.pdf

ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ – Jindal Foundation Scholarships


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರು
ಹುಡುಗರು – 70% ಹುಡುಗಿಯರು – 65%


ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14400 ರೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9600 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.sitaramjindalfoundation.org/scholarships-for-students-in-bangalore.php

https://www.sitaramjindalfoundation.org/

https://www.sitaramjindalfoundation.org/assets/images/file/application_annexure_form.pdf

ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ – FAIR AND LOVELY SCHOLARSHIP


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗಿಯರುವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 25,000 ರಿಂದ ರೂ 50,000 ವರೆಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.fairandlovelyfoundation.in/scholarship

https://www.fairandlovelyfoundation.in/register

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – Vidyadhan Scholarship Program


ಎನ್ ಜಿ ಓ


ಹುಡುಗರು | ಹುಡುಗಿಯರುವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 30,000

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ

https://www.vidyadhan.org/apply

https://www.vidyadhan.org/register/student

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »