ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗೆಲುವು ಯಾರದು ? ಸೋಲು ಯಾರದು ? Win – Lose Zen Story

ಈ ಜೆನ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತುರಗಾರನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಮಟ್ಟ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ನಾವು ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೋಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಜೆನ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೆನ್ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಗೆಲುವು ಯಾರದು ? ಸೋಲು ಯಾರದು ? Win – Lose Zen Story

ಝೆನ್ ವಿದ್ಯೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಂಡೈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.   ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು , ಏಳು ದಿನಗಳ ಮೌನವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

  ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ

ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಧ್ಯಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ , ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೀಪ ಆರಿಹೋಗುವುದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗಲಿಲ್ಲ , ತಕ್ಷಣ ಆತ ಕೂಗಿದ : “ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ.”

ಎರಡನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಆತ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ . “ನಾವು ಮೌನವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ , ಒಂದು ಮಾತು ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಮೂರ್ಖರು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ? “ಎಂದು ಮೂರನೆಯವನು ಕೇಳಿದನು.
ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ “ನಾನೇ ಮಾತನಾಡದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ” ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »