ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಕರ್ಣ

ಕರ್ಣನ ಕಥೆ

ಕರ್ಣನ ಹುಟ್ಟು ಕುಂತಿಯು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಋಷಿ ದುರ್ವಾಸಾ ಮುನಿ

Translate »