ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಮೌಲ್ಯ

ಜಿಪುಣ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ

ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಜಿಪುಣನೊಬ್ಬನಿದ್ದ.ಪಾಪ ಅವನೇನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಿಪುಣನಾಗಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ.ಬಡಮನೆತನದಲ್ಲಿ ,ಹುಟ್ಟಿ, ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತು ,ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಾ,ಒಂದೊಂದು ಪೈಸಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರ

Translate »