ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಸರ್ವಜ್ಞ

ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ 15 : ದೈವ

ದೈವದರ ಬಗೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ 15 :ಮೇರುವಿಂಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ । ಧಾರುಣಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ।ತಾರಕೆನಿಗಿಂತ ಹಿತರಿಲ್ಲ, ದೈವತಾ ।ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ

ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ 14 : ಅಮೃತ

ಅಮೃತದ ಬಗೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ 14 :ಅಂಜದಲೆ ಕೊಂಡಿಹರೆ ನಂಜು ಅಮೃತವದಕ್ಕುಅಂಜಿ ಅಳುಕುತಲಿ ಕೊಂಡಿಹರೆ, ಅಮೃತವುನಂಜಿನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ||

Translate »