ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ , ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ನಮಗೆ ಈ  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಲುಪಿಸಿ.

About Us Passion

Translate »