ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕನ್ನಡ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ – Kannada Chanakya Neeti

ಕನ್ನಡ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 1

 1. ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಂದೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ( ನೀತಿ ) ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತೇನೆ.
 2. ಸತ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ತವ್ಯದ ತತ್ವಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
 3. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವದನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ.
 4. ಪಂಡಿತನು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ದುಷ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪರಿಚಯದಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.
 5. ದುಷ್ಟ ಹೆಂಡತಿ, ಸುಳ್ಳು ಸ್ನೇಹಿತ, ದಡ್ಡ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಮರಣವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.
 6. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬೇಕು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು.
 7. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಪತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿ. “ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ವಿಪತ್ತಿನ ಭಯವೇನು?” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಸಂಪತ್ತು ಒಬ್ಬನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
 8. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗದ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಡಿ.
 9. ಈ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಉಳಿಯಬೇಡಿ: ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ , ರಾಜ, ನದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ
 10. ಒಬ್ಬರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲದ, ಜನರು ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡದ, ಅವಮಾನದ ಭಾವನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ದಾನ ಮನೋಭಾವವಿಲ್ಲದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು.
 11. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೇವಕನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
 12. ಅವರು, ಅಗತ್ಯತೆ, ದುರದೃಷ್ಟವೆಂದರೆ, ಕ್ಷಾಮ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೈಬಿಡದು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ (ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ smasana ).
 13. ನಾಶವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷಯವಾದುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವನು ನಾಶವಾಗದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವದನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 14. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರುಷನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಟುಂಬದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಳು ವಿರೂಪಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೆಳವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
 15. ನದಿಗಳು, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು, ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
 16. ವಿಷ ಸಾರವಾದ ಅಮೃತದಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು (ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ) ಪಡೆಯಿರಿ; ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲೀನ ಗುಣಗಳನ್ನು ( ಸ್ತ್ರೀ-ರತ್ನ ) ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವಳು ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಸಹ.
 17. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಸಿವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು, ಸಂಕೋಚ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು, ಧೈರ್ಯ ಆರು ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಮ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ

ಅಧ್ಯಾಯ 2

 1. ಅಸತ್ಯ, ಉದ್ಧಟತನ, ಮೋಸ, ಮೂರ್ಖತನ, ದುರಾಸೆ, ಅಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯವು ಮಹಿಳೆಯ ಏಳು ಸಹಜ ದೋಷಗಳು
 2. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಒಬ್ಬರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಲ್ಲ.
 3. ಯಾವ ಮಗನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡತೆಯು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ.
 4. ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಪುತ್ರರು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತಂದೆ. ಅವನು ನಾವು ನಂಬಬಹುದಾದ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 5. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಷದ ಹೂಜಿಯಂತಿದ್ದಾನೆ.
 6. ಕೆಟ್ಟ ಒಡನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಹ ನಂಬಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬಹುದು.
 7. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಲಹೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
 8. ಮೂರ್ಖತನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಯೌವನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
 9. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಆನೆಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು.
  [ಗಮನಿಸಿ: ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ (ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು) ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು].
 10. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವಿಧ ನೈತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನೀತಿ-ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
 11. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡದ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು; ಏಕೆಂದರೆ ಹಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆಯು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಪುತ್ರರು>
 12. ಅತಿಯಾದ ಭೋಗದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರಿ; ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೊಡಗಿಸಬೇಡಿ. (“ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡು.”
 13. ನೀವು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಅರ್ಧ ಪದ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದನ್ನಾಗಲಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನಾಗಲಿ ಕಲಿಯದೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕಳೆಯದಿರಲಿ; ಅಥವಾ ದಾನ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ.
 14. ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದ ಅವಮಾನ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶತ್ರು, ದುಷ್ಟ ರಾಜನ ಸೇವೆ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಭೆ: ಈ ಆರು ವಿಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ.
 15. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಿಲ್ಲದ ರಾಜರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತ್ವರಿತ ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
 16. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಲವು ಅವನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ , ರಾಜನ ಬಲವು ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ವೈಶ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿದೆ.
 17. ವೇಶ್ಯೆಯು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಪ್ರಜೆಯು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರಾಜನನ್ನು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಣ್ಣು ಬಿಡದ ಮರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
 18. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ತೊರೆದರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ.
 19. ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿರುವ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಕುಖ್ಯಾತವಾದ ವಕ್ರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ.
 20. ಸಮಾನರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ರಾಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನೋಭಾವವು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ – 3

 1. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಕುಟುಂಬವು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ? ಯಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?
 2. ಮನುಷ್ಯನ ವಂಶವನ್ನು ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಅವನ ದೇಶವನ್ನು ಅವನ ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ, ಅವನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಅವನ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
 3. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ . (ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ).
 4. ರಾಸ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಪವು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ.
 5. ಆದದರಿಂದ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
 6. ಪ್ರಳಯ (ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿನಾಶ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗರಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಂತ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 7. ಮೂರ್ಖನೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಣದ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ತನ್ನ ಚೂಪಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ.
 8. ಪುರುಷರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯೌವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪಲಾಸ ಹೂವಿನಂತಿದ್ದಾರೆ , ಇದು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ .
 9. ಕೋಗಿಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅದರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿ.
 10. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸದಸ್ಯನನ್ನು, ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.
 11. ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಡತನವಿಲ್ಲ. ಜಪವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಪವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ (ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳ ಪಠಣ). ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಯಾರು maunam (ಮೌನ ಧ್ಯಾನ ಲಾರ್ಡ್) ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳದ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು ನಿರ್ಭೀತರು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 12. ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ?
 13. ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶವು ವಿದೇಶಿಯಾಗಿದೆ? ಹಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುವಾಗಬಲ್ಲರು?
 14. ಸುವಾಸನೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಮರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ, ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮಗನ ಜನನದಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
 15. ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರವು ಬೆಂಕಿಯಾದರೆ, ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದುಷ್ಟ ಮಗನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
 16. ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದಾಗ ರಾತ್ರಿಯು ಆನಂದಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮಗನಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.
 17. ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಪುತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಉತ್ತಮ, ಅವನಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 18. ಮಗನಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮುದ್ದಿಸಿ, ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 19. ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಪತ್ತು, ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ, ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವವನು ಸುರಕ್ಷಿತನು.
 20. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗಳಿಸದವನು : ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ ( ಧರ್ಮ ), ಸಂಪತ್ತು ( ಅರ್ಥ ), ಬಯಕೆಗಳ ತೃಪ್ತಿ ( ಕಾಮ ), ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ( ಮೋಕ್ಷ ) ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ.
 21. ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಾಯ – 4

 1. ಈ ಐದು: ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮರಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಸಂತತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.
 3. ಮೀನು, ಆಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 4. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾವು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ; ಸಾವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
 5. ಕಲಿಕೆಯು ಆಸೆಯ ಹಸುವಿನಂತೆ. ಇದು, ಅವಳಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯಂತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯು ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ.
 6. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ನೂರು ರಹಿತನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಚಂದ್ರನು ಒಂದಾದರೂ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 7. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರ್ಖ ಮಗನಿಗಿಂತ ಸತ್ತ ಮಗನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಮೊದಲನೆಯದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅವನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಸುಡುತ್ತದೆ.
 8. ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಡಿಸುವುದು, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ, ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಹೆಂಡತಿ, ಮೂರ್ಖ ಮಗ ಮತ್ತು ವಿಧವೆ ಮಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ.
 9. ಹಾಲು ಕೊಡದ, ಗರ್ಭ ಧರಿಸದ ಹಸುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜನ್ಮದ ಮೌಲ್ಯವೇನು?
 10. ಒಬ್ಬನು ಜೀವನದ ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲಿದಾಗ, ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ: ಸಂತಾನ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸ.
 11. ರಾಜರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
 12. ಧಾರ್ಮಿಕ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂವರಿಂದ ಹಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾಲ್ವರು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಐವರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅನೇಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
 13. ಅವಳು ಶುದ್ಧ ( ಸೂಸಿ ), ಪರಿಣಿತ, ಪರಿಶುದ್ಧ, ಪತಿಗೆ ಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಂತಳಾಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಡತಿ .
 14. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನ ಮನೆ ಶೂನ್ಯ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಶೂನ್ಯ, ಮೂರ್ಖನ ಹೃದಯವೂ ಶೂನ್ಯ, ಆದರೆ ಬಡತನದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ.
 15. ಆಚರಣೆಗೆ ತರದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಿತ ಪಾಠಗಳು ವಿಷ; ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಊಟವು ವಿಷ; ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟವು ವಿಷವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಯುವ ಪತ್ನಿ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿದೆ.
 16. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಗುರುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮುಖವುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
 17. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ; ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕುದುರೆಯು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ; ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯು ಮಹಿಳೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
 18. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಸರಿಯಾದ ಆದಾಯದ ವಿಧಾನಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
 19. ಎರಡು ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ (ಅಗ್ನಿ) ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರಾಸರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ( ಅಲ್ಪ-ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ- ಅಧಿಕಾರಿ ) ದೇವರನ್ನು ಅವನ ಶ್ರೀ- ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ , ಆದರೆ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ -5

 1. ಅಗ್ನಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತರ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ; ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಗಂಡ; ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿ.
 2. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಜ್ಜುವ, ಕತ್ತರಿಸುವ, ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ — ಮನುಷ್ಯನು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು: ಅವನ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ, ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು.
 3. ಒಂದು ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕದಿರುವವರೆಗೆ ಭಯಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ, ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 4. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಬದರಿ ಮರದ ಸಾವಿರ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ .
 5. ಕೈಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವನು ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದವನು ದೈಹಿಕ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವನು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಲಾರ; ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು ಮೋಸಗಾರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 6. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೂರ್ಖರಿಂದ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾರೆ; ಬಡವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರು; ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಯರು; ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಹೆಂಗಸರು
 7. ಅಸಡ್ಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ; ಇತರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಹಣ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ತನ್ನ ಬೀಜವನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವ ರೈತ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೈನ್ಯವು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
 8. ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ; ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಕೋಪವು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 9. ಧರ್ಮವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜ್ಞಾನ; ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ರಾಜ; ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ಮನೆ.
 10. ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂಷಿಸುವವರು, ಸತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಭಾವದ ಪುರುಷರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
 11. ಚಾರಿಟಿ ಬಡತನವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ದುಃಖಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತ ನಡವಳಿಕೆ; ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನೆ; ಮತ್ತು ಭಯಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ.
 12. ಕಾಮದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ (ಅಷ್ಟು ವಿನಾಶಕಾರಿ) ಇಲ್ಲ; ವ್ಯಾಮೋಹದಂತಹ ಶತ್ರುವಿಲ್ಲ; ಕ್ರೋಧದಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಂತಹ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ.
 13. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ನರಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
 14. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು (ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ) ತಿಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಕೇವಲ ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ; ವೀರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನವೂ ಹಾಗೆಯೇ; ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಮಹಿಳೆ; ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ.
 15. ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ; ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ; ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ.
 16. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ತೃಪ್ತನಾದವನಿಗೆ ಆಹಾರ; ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ.
 17. ಮಳೆನೀರಿನಂತೆ ನೀರಿಲ್ಲ; ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ; ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
 18. ಬಡವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ; ಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು; ಪುರುಷರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.
 19. ಭೂಮಿಯು ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ; ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
 20. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಸ್ಥಿರ ( ಚಂಚಲಾ ), ಮತ್ತು ಜೀವ ಉಸಿರು. ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಸಂಗತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮಾತ್ರ ಅಚಲವಾಗಿದೆ.
 21. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರಿಕನು ಕುತಂತ್ರ; ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಗೆ; ಮೃಗಗಳ ನಡುವೆ ನರಿ; ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಮಾಲಿನ್ (ಹೂವಿನ ಹುಡುಗಿ).
 22. ಈ ಐವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು; ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದವರು, ಪವಿತ್ರ ದಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
 23. ಈ ಐವರನ್ನು ತಾಯಂದಿರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು; ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ, ಗುರುವಿನ ಹೆಂಡತಿ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ.
  ಬಾಗಿನ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ

ಅಧ್ಯಾಯ – 6

 1. ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ , ದುರುದ್ದೇಶವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
 2. ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದು; ಮೃಗಗಳ ನಡುವೆ ನಾಯಿ; ತಪಸ್ವಿ ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಂಡಾಲ .
 3. ಹಿತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಬೂದಿಯಿಂದ ಹೊಳಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹುಣಿಸೇಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ; ಮತ್ತು ಅದರ ಹರಿವಿನಿಂದ ನದಿ.
 4. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಜ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಮಹಿಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.
 5. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 6. ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಯಕೆಯಂತೆ, ಒಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ಒಬ್ಬರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾನೆ.
 7. ಸಮಯವು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯವು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.
 8. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು ನೋಡಲಾರರು; ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವವರು ಕುರುಡರು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುರುಷರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಾಗಿದವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
 9. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ವತಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾನೆ.
 10. ರಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಬಂಧಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ (ಅರ್ಚಕ) ರಾಜನ ಆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ.
 11. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಾರನಾದ ತಂದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ತಾಯಿ, ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯದ ಮಗ ಶತ್ರುಗಳು (ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ).
 12. ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು, ಅವನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ.
 13. ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ; ದುಷ್ಟರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಮಿತ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ; ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶಿಷ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ; ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
 14. ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು? ದುಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು? ಅಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
 15. ಸಿಂಹದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ; ಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಒಂದು; ನಾಲ್ಕು ಕೋಳಿ; ಒಂದು ಕಾಗೆಯಿಂದ ಐದು; ನಾಯಿಯಿಂದ ಆರು; ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಮೂರು.
 16. ಸಿಂಹದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
 17. ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೇನ್‌ನಂತೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು.
 18. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು; ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಲು; ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವಿಭಾಗವನ್ನು (ಆಸ್ತಿಯ) ಮಾಡಲು; ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕೋಳಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.
 19. ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ (ಒಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ); ಧೈರ್ಯ; ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು; ಜಾಗರೂಕತೆ; ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಗೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು.
 20. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಸಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತಿನ್ನಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ತೃಪ್ತಿ; ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು; ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ; ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ; ಈ ಆರು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು.
 21. ಕತ್ತೆಯು ದಣಿದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ; ಅವನು ಶೀತ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು.
 22. ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ – 7

 1. ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯ ದುರ್ನಡತೆ, ಇತರರು ಹೇಳಿದ ಕೀಳು ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಬಂದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು.
 2. ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ, ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವನು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾನೆ.
 3. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅಮೃತದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದವರು ಸಾಧಿಸುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ದುರಾಸೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
 4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕು; ಅವನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ, ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು; ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತನಾಗಬಾರದು; ಅಧ್ಯಯನ, ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳ ಪಠಣ ( ಜಪ ) ಮತ್ತು ದಾನ.
 5. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಡುವೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪತಿ, ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವಕ, ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ಎತ್ತು ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗಬೇಡಿ .
 6. ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ; ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಹಸು, ಕನ್ಯೆ, ಮುದುಕ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
 7. ಆನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ, ಕುದುರೆಯಿಂದ ನೂರು ಮೊಳ, ಕೊಂಬಿನ ಮೃಗದಿಂದ ಹತ್ತು ಮೊಳ ದೂರವಿರಲಿ, ಆದರೆ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
 8. ಆನೆಯನ್ನು ಮೇಕೆ ( ಅಂಕುಶ ), ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು , ಕೊಂಬಿನ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೋಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .
 9. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉತ್ತಮ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಗುಡುಗಿನ ಆರ್ಭಟದಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳು , ಇತರರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಮತ್ತು ಇತರರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು.
 10. ಬಲಿಷ್ಠನನ್ನು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ, ದುಷ್ಟನನ್ನು ವಿರೋಧದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ.
 11. ರಾಜನ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ಪ್ರಬಲ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿದೆ; ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ; ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಯೌವನ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯದ್ದು.
 12. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿರಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೇರವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಮರಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ.
 13. ಹಂಸಗಳು ನೀರಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ; ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸದಿರಲಿ – ಮತ್ತು ಅವನು ಬಯಸಿದಂತೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
 14. ಬರುವ ಎಳನೀರು ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 15. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ; ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.
 16. ಈ ಭೂಗ್ರಹದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಡೆನಿಜೆನ್‌ಗಳ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು; ದಾನ, ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.
 17. ನರಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪುರುಷರನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು; ವಿಪರೀತ ಕ್ರೋಧ, ಕಠೋರ ಮಾತು, ಒಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ, ತಳಹದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೇವೆ.
 18. ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆನೆಯ ತಲೆಯಿಂದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು; ಆದರೆ ನರಿಯ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕರುವಿನ ಬಾಲ ಅಥವಾ ಕತ್ತೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
 19. ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವು ನಾಯಿಯ ಬಾಲದಂತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
 20. ದೈವಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರಲು ಬಯಸುವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತಿನ ಶುದ್ಧತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯ ಹೃದಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 21. ನೀವು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ, ಎಳ್ಳು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ (ಬೆಣ್ಣೆ) ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ( ಗುಡಾ ) ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.

ಅಧ್ಯಾಯ 8

 1. ಕೆಳವರ್ಗದ ಪುರುಷರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ; ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪುರುಷರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡೂ; ಆದರೆ ಉದಾತ್ತ, ಗೌರವ ಮಾತ್ರ; ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರವವು ಉದಾತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು.
 2. ದೀಪವು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿದ ದೀಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾರ ( ಸತ್ವ, ರಜಸ್ ಅಥವಾ ತಮಸ್ ) ನಾವು ಅದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
 3. ಓ ಜ್ಞಾನಿಯೇ! ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮೋಡಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆನೀರು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ (ಕೀಟಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಾನವರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ (ಸಸ್ಯಗಳು, ಮರಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಎರಡನ್ನೂ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
 4. ಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾವನ (ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕ) ಒಂದು ಸಾವಿರ baseness ಸಮನಾಗಿದೆ candalas (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಗ), ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವನ ಪುರುಷರ basest ಆಗಿದೆ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
 5. ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಚಿತೆಯ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಚಂಡಾಲನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ .
 6. ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಔಷಧಿ; ತಿಂದ ಆಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಅದು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಊಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಅದು ಅಮೃತದಂತೆ; ಮತ್ತು ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವಿಷದಂತಿದೆ.
 7. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರದೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ; ಕಮಾಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೈನ್ಯ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.
 8. ಕೆಳಗಿನ ಮೂವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರ; ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮರಣ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕೈಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು.
 9. ಅಗ್ನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ವೇದಗಳ ಪಠಣ , ಮತ್ತು ವರದಾನಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸದ ಯಜ್ಞಗಳು ನಿರರ್ಥಕ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು (ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ) ಭಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
 10. ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮನಾದ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ; ದುರಾಶೆಯಂತಹ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಂತಹ ಸದ್ಗುಣವಿಲ್ಲ.
 11. ಕೋಪವು ಯಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ (ಸಾವಿನ ದೇವತೆ); ಬಾಯಾರಿಕೆಯು ನರಕದ ವೈತರಣಿ ನದಿಯಂತೆ; ಜ್ಞಾನವು ಕಾಮಧೇನುವಿನಂತೆ (ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸು); ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯು ನಂದನವನದಂತೆ (ಇಂದ್ರನ ಉದ್ಯಾನ)
 12. ನೈತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಭರಣವಾಗಿದೆ; ನೀತಿವಂತ ನಡವಳಿಕೆ, ಉನ್ನತ ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿ; ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು; ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಖರ್ಚು.
 13. ಅನೈತಿಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ; ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದಾತ್ತ ಜನ್ಮ; ಕಲಿಕೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗದೆ; ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು.
 14. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಒಸರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಶುದ್ಧ; ತನ್ನ ಜನರ ಹಿತಚಿಂತಕನಾದ ರಾಜನು ಶುದ್ಧನು; ಮತ್ತು ತೃಪ್ತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶುದ್ಧನು.
 15. ಅತೃಪ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು , ಸಂತೃಪ್ತ ರಾಜರು, ಸಂಕೋಚದ ವೇಶ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕ ಗೃಹಿಣಿಯರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ.
 16. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಉನ್ನತ ಜನ್ಮದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯನು ಕಲಿತರೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.
 17. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಜನರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನು ತನ್ನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 18. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯೌವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರು. ಅವು ಕಿಮ್ಶುಕ ಹೂವುಗಳಂತೆ ( ಪಲಾಸ ಮರದ ಹೂವುಗಳು) ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 19. ಭೂಮಿಯು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರು, ವೈನ್ ಬೈಬಲ್‌ಗಳು, ಡಾಲ್ಟ್‌ಗಳು (ಮಂದ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖರು) ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಹೆಡ್‌ಗಳ ತೂಕದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳಾಗಿವೆ.
 20. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಯಜ್ಞ (ತ್ಯಾಗ) ನಂತಹ ಶತ್ರುವಿಲ್ಲ ; ಪಠಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಚಕನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಯಜಮಾನನನ್ನು (ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ .

ಅಧ್ಯಾಯ 9

 1. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು, ನೀವು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಷವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ. ಬದಲಿಗೆ ಸಹನೆ, ನೇರ ನಡತೆ, ಕರುಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
 2. ಇತರರ ರಹಸ್ಯ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆ ಕೀಳು ಮನುಷ್ಯರು ಇರುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 3. ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿಲ್ಲ; ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹಣ್ಣು; ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳು; ಕಲಿತವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು; ಮತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ
 4. ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ( ಅಮೃತ ) ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ; ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ; ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ; ಮತ್ತು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ವಿದ್ವಾನ್ (ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು .
 6. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸೇವಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಯಭೀತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಖಜಾನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ: ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
 7. ಸರ್ಪ, ರಾಜ, ಹುಲಿ, ಕುಟುಕುವ ಕಣಜ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಇತರ ಜನರ ಒಡೆತನದ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ: ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಬಾರದು.
 8. ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ.
 9. ಯಾರು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಾಗ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲ?
 10. ಸರ್ಪವು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗದೆ ತನ್ನ ಹುಡ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಸಾಕು – ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.
 11. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೂಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಅಂಶವು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾ ಭಕ್ತನಾದ ರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವು ತಾಯಿ ಸೀತೆಯ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪತ್ನಿಯ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಅಂಶವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಕುಲದ ಹಿರಿಯ ಗೋಪಾಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ , ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್-ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ .)
 12. ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ದೇವತೆಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ; ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮೂಲಕ; ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ — ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಧನ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.
 13. ಬಡತನವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ; ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಳಪೆ ಉಡುಪುಗಳು; ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ; ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಳಕು.

ಅಧ್ಯಾಯ – 10

 1. ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿರ್ಗತಿಕನೊಬ್ಬನು ನಿರ್ಗತಿಕನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ (ಅವನು ಕಲಿತಿದ್ದರೆ); ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 2. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು (ಅದು ಹೊಲಸು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ); ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ); ನಾವು ಸತ್ರಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ; ಮತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ.
 3. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುವವನು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ?
 4. ಕವಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದು? ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು? ಕುಡುಕ ಜನರು ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಕಾಗೆ ಏನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ?
 5. ವಿಧಿಯು ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜನನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನು ಬಡವನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಡವನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
 6. ಭಿಕ್ಷುಕನು ಜಿಪುಣನ ಶತ್ರು; ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಲಹೆಗಾರನು ಮೂರ್ಖನ ಶತ್ರು; ಅವಳ ಪತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಶತ್ರು; ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಕಳ್ಳನ ಶತ್ರು.
 7. ವಿದ್ಯೆ, ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವ, ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಉಪಕಾರಗಳಿಂದ ದೀನರಾಗಿರುವವರು ಪುರುಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪಶುಗಳು. ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿವೆ.
 8. ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಾರರು. ಮಲಯ ಪರ್ವತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿದಿರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
 9. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು? ಕುರುಡನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
 10. ನೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದರೂ ಹಿಂಭಾಗಗಳು ದೇಹದ ಉನ್ನತ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವುದೂ ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 11. ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಜೀವನವು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಇತರರನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ರಾಜನನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
 12. ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನೆಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು, ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲುಮೆ ನೀರು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಸುಸ್ತಾದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ.
 13. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಮರದ ಹಾಗೆ; ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇರುಗಳು, ಅವನ ವೇದಗಳ ಪಠಣವು ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲೆಗಳು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರುಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 14. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಮಲಾ ದೇವಿ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ), ನನ್ನ ತಂದೆ ಭಗವಾನ್ ಜನಾರ್ದನ (ವಿಷ್ಣು), ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ವಿಷ್ಣು- ಭಕ್ತರು (ವೈಷ್ಣವರು) ಮತ್ತು, ನನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು.
 15. (ರಾತ್ರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ) ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇಕೆ ಕೊರಗಬೇಕು? (ಅಂತೆಯೇ, ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ದುಃಖಿಸಬಾರದು)
 16. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಬಲಶಾಲಿ; ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಬಲ್ಲನು? ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಡಿನ ಆನೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲವೊಂದು ಮೋಸದಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಿತು. (ಈ ಪದ್ಯವು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಂಡಿತ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮರಿಂದ ಸಂಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಂಚತಂತ್ರ ಎಂಬ ನೀತಿ-ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ).
 17. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲಿಗನಾದ ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಂಭರ (ವಿಷ್ಣು) ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಹರಿಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ? ಯದುಗಳ ಪ್ರಭುವೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿಯೇ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
  ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮದ ಮಹತ್ವ"

ಅಧ್ಯಾಯ 11

 1. ಉದಾರತೆ, ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಳಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಅಂತರ್ಗತ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.
 2. ತನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರುವವನು ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರಾಜನಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ.
 3. ಆನೆಯು ಬೃಹತ್ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅಂಕುಶದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ( ಗೋಡು ): ಆದರೂ, ಆನೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ? ಬೆಳಗಿದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ: ಮೇಣದಬತ್ತಿಯು ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಪರ್ವತವು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ: ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಡುಗು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಶಕ್ತಿಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ; ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
 4. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರಲಾರದು; ದುರಾಸೆಯುಳ್ಳವನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಬೇಟೆಗಾರನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ದುಷ್ಟನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ವೃಕ್ಷವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೇರಿನವರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ಸಿಹಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ .
 6. ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ವೈನ್ ಪಾತ್ರೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವೈನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆವಿಯಾಗಿಸಿದರೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 7. ಕಾಡು ಬೇಟೆಗಾರನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆನೆಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮುತ್ತನ್ನು ಎಸೆದು, ಗುಂಜನ್ನು (ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ) ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವೇನಲ್ಲ. ಬಡ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ).
 8. ಒಂದು ವರ್ಷ ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವವನು (ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ); ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂದರೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್)
 9. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ( ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಂಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು — ಅವನ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬಯಕೆ, ದೇಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅತಿಯಾದ ಕುತೂಹಲ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ.
 10. ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ( ದ್ವಿಜ ಅಥವಾ “ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನಿಸಿದ”) ಒಬ್ಬ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಟದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಆರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾನ ಮುಂತಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು ) ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವಳ ಮುಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದಂದು.
 11. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ , ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೈಶ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .
 12. ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆ, ಇಂಡಿಗೊ, ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಶೂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .
 13. ಕಪಟ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ದ್ವೇಷಿ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಇತರರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 14. ಕೊಳ, ಬಾವಿ, ತೊಟ್ಟಿ, ತೋಟ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಮ್ಲೇಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .
 15. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಸ್ಪರ cohabits ಯಾರು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶಕ ಕರಿಯುವ, ಪತ್ನಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಏನು ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಚಂಡಾಲ .
 16. ಪುಣ್ಯವಂತರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಾನದಿಂದ ಕರ್ಣ, ಬಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. “ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 12

 1. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆಯೋ, ಅವರ ಪುತ್ರರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಕು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಗೃಹಸ್ಥ (ಗೃಹಸ್ಥ). ವಿಧೇಯರು, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 2. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುವವನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಓ ರಾಜಕುಮಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
 3. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಪುರುಷರು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾರರು, ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಕರುಣೆ, ದುಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿವಂತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ವಿನಮ್ರರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಠೋರ.
 4. ಓ ನರಿಯೇ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಯಾರ ಕೈಗಳು ಎಂದಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಿವಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದಾಟಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯು ವಕ್ರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಲೆಯು ವ್ಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಓ ನರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮಲಿನವಾಗುತ್ತೀಯ.
 5. “ಮಾತೆ ಯಶೋದೆಯ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳ ವರ್ಣನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಹವಿಲ್ಲ; ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ.” ಇಂತಹ ಉದ್ಗಾರದ ಆಗಿದೆ mrdanga ಧ್ವನಿ dhik-ಹೂಡುವವನು dhik-ಹೂಡುವವನು dhigatam ನಲ್ಲಿ kirtana .
 6. ಬಿದಿರಿನ ಚಿಗುರಿಗೆ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಸಂತದ ದೋಷವೇನು? ಗೂಬೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ದೋಷವೇನು? ಚಟಕ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೋಡಗಳ ತಪ್ಪೇ ? ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಅಳಿಸಬಹುದು?
 7. ದುಷ್ಟನು ಭಕ್ತನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಕ್ತನು ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹೂವಿನಿಂದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೂವು ಭೂಮಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 8. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತನು ತಕ್ಷಣವೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವು ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರವೇ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 9. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳಿದನು , “ಹೇಳು, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು?” ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು , “ತಾಳೆ ಮರಗಳ ಸಮೂಹವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.” ಆಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು “ಅತ್ಯಂತ ದಾನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?” ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉತ್ತರ, “ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುವ ತೊಳೆಯುವ ಮನುಷ್ಯ ಬಹುತೇಕ ದತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.” ಆಗ ಅವರು, “ಯಾರು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ?” ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉತ್ತರ, “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಇತರರು ದರೋಡೆ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದು.” ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳಿದನು , “ಇಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ?” ಬ್ರಾಹ್ಮಣ “ಸಹ ಒಂದು ಹೊಲಸು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ!” ಉತ್ತರಿಸಿದರು
 10. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದ , ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಠಿಸದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಹಾ (ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತ್ಯಾಗ) ಮತ್ತು ಸ್ವಧಾ (ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ) ಪವಿತ್ರ ವಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಮಶಾನದಂತಿದೆ.
 11. (ಒಬ್ಬ ಸಾಧು , ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ): ಸತ್ಯ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ; ನೀತಿವಂತ ನಡತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ನನ್ನ ಮಗ: ಈ ಆರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು.
 12. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು.
 13. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ” ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಔತಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಮಲ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 14. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವನು, ತನಗೆ ಸೇರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ತನ್ನದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವನು — ನಿಜವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತ .
 15. ಓ ರಾಘವ, ಸದ್ಗುಣದ ಪ್ರೀತಿ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮಾತು, ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೋಸವಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರ, ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವಾದ ಶಾಂತತೆ, ಶುದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ವಿವೇಚನೆ, ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು , ರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.” (ಸೂರ್ಯನ ವಂಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧಕರಾದ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು)
 16. ಕಲ್ಪತರು (ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮರ) ಆದರೆ ಮರವಾಗಿದೆ; ಚಿನ್ನದ ಮೇರು ಪರ್ವತವು ಚಲನರಹಿತವಾಗಿದೆ; ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸುವ ರತ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು; ಬಿಸಿಲು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ; ಚಂದ್ರನು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ; ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಗರವು ಲವಣಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ; ಕಾಮದೇವನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು (ಶಿವನ ಕ್ರೋಧದಿಂದಾಗಿ); ದಿತಿಯ ಮಗನಾದ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನು ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು; ಮತ್ತು ಕಾಮಧೇನು (ಸ್ವರ್ಗದ ಹಸು) ಕೇವಲ ಮೃಗವಾಗಿದೆ. ರಘುವಂಶದ ಪ್ರಭುವೇ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ (ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು) ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 17. ಅರಿತ ಕಲಿಕೆಯು ( ವಿದ್ಯೆ ) ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ನೇಹಿತ, ಔಷಧವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು.
 18. ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಪಂಡಿತರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಜೂಜುಗಾರರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು.
 19. ಯೋಚಿಸದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವನು, ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಮುಳ್ಳುಗಿಡ, ಜಗಳವಾಡುವವನು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಪುರುಷ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
 20. ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು; ಅವನು ಕೇವಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ (ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ) ನಿರತನಾಗಿರಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿರಬೇಕು . ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರವು ಅವನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 21. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚಪಡದವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 22. ಸೆಂಟೆಸಿಮಲ್ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಮಡಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಜ್ಞಾನ, ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
 23. ಇಂದ್ರ-ವರುಣ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟೇ ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿಹಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂರ್ಖ.

ಅಧ್ಯಾಯ 13

 1. ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಕಲ್ಪ (4,320,000 *1000 ವರ್ಷಗಳು) ಜೀವನವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ (ಈ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು) ಕೇವಲ ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
 2. ನಾವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು; ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸ್ನಾನ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

4 ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ, ಈ ಐದು ಅವನ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮರಣದ ಸಮಯ.

 1. ಓಹ್, ಇದು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ! ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿವೆ: ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಣಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅವರು ಅದರ ತೂಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ.
 2. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಭಯ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖದ ಮೂಲವು ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
 3. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮನುಷ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ.
 4. ರಾಜನು ಸದ್ಗುಣವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸಹ ಸದ್ಗುಣವಂತರು. ರಾಜನು ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸಾಧಾರಣನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ರಾಜನಂತೆಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸಹ.
 5. ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೂ ಸತ್ತವರೆಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಸಾಯುವವನು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಸತ್ತರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ.
 6. ಸದ್ಗುಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಬಯಕೆಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ( ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ) ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸದವನು ಮೇಕೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ “ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು” ಗಳಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ.
 7. ಕೀಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳು ಇತರರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
 8. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
 9. ಅಂತರ್ಗತ ಪರಮಾತ್ಮನ ( ಪರಮಾತ್ಮ ) ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವವನು , ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನದ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ( ಸಮಾಧಿ ) ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
 10. ಅವನು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.
 11. ಸಾವಿರ ಹಸುಗಳ ನಡುವೆ ಕರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನ (ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ) ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
 12. ಯಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ — ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೃದಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯು ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತದೆ.
 13. ಅಗೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನು ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
 14. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆ; ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಗಣನೆಯ ನಂತರ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
 15. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡದವನು ನೂರು ಬಾರಿ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಚಾಂಡಾಲನಾಗಿ (ನಾಯಿ ಭಕ್ಷಕ) ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
 16. ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಪರ್ವತವು ಅಲುಗಾಡಬಹುದು; ಕಲ್ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಏಳು ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಸಾಧು ಎಂದಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
 17. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರತ್ನಗಳಿವೆ; ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪದಗಳು — ಮೂರ್ಖರು ( ಮೂಢಗಳು ) ಬಂಡೆಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ರತ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
  ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವುದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 14

 1. ಬಡತನ, ರೋಗ, ದುಃಖ, ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳ ಮರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳು.
 2. ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ನೇಹಿತ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು; ಆದರೆ ಈ ದೇಹವು ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
 3. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸವೆತವನ್ನು ಹುಲ್ಲು ತನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ, ಶತ್ರುವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಜಯಿಸಬಹುದು.
 4. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ರಹಸ್ಯ, ಯೋಗ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹರಡಿರುವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಸೂಚನೆಗಳು.
 5. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಸ್ಮಶಾನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪುರುಷರು ಅನುಭವಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ – ಆಗ ಯಾರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 6. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ – ಆಗ ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ?
 7. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಶೌರ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಾರದು, ಇದು ಅಪರೂಪದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
 8. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
 9. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಬೇಟೆಗಾರನಂತೆ ನಾವು ದಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
 10. ರಾಜ, ಬೆಂಕಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವುದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದಿಂದ ಇರಬೇಕು.
 11. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮೂರ್ಖ ಜನರು, ಸರ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು, ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದಾಗ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ತರಬಹುದು.
 12. ಅವನು ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವು ಯಾವುದೇ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 13. ಒಂದೇ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹದಿನೈದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಐದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು (ದೃಷ್ಟಿಯ ವಸ್ತುಗಳು. , ಧ್ವನಿ, ವಾಸನೆ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ); ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು (ಕಿವಿಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ) ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಂಗಗಳು (ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಬಾಯಿ, ಜನನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರ).
 14. ಅವನು ಪಂಡಿತ (ಜ್ಞಾನದ ಮನುಷ್ಯ) ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೋಪದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ.

15 ಒಂದೇ ವಸ್ತುವು (ಮಹಿಳೆ) ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದು ಶವವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

 1. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು; ಅವರು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಕಾರ್ಯ; ದೇಶೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು; ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು; ಕಳಪೆಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅವನು ಕೇಳಿರಬಹುದು.
 2. ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ (ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ (ಹಲವಾರು ಋತುಗಳವರೆಗೆ) ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 3. ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ಧಾನ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಔಷಧಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ. ಹಗಲಿರುಳು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದುದನ್ನು ಮರೆತು ಶಾಶ್ವತವಾದುದನ್ನು ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ 15

 1. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತದೆ; ಜ್ಞಾನ, ಮುಕ್ತಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜಡೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಬೂದಿ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇನು?
 2. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ (ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ) ಋಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲ .
 3. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ; ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಖವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ.
 4. ಯಾರು ಅಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೊಳಕು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕರು, ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ – ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ – ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 5. ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ; ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಾಗ ಅವನನ್ನು ತೊರೆದವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ.
 6. ಪಾಪದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು; ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಟಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 7. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ), ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ). ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ: ಅಮೃತಪಾನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ರಾಹುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು; ಮತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶಿವನು (ಉನ್ನತನಾದವನು) ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ( ನೀಲ-ಕಂಠ ) ಆಭರಣವಾಯಿತು .
 8. ನಿಜವಾದ ಭೋಜನವೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಊಟದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅದು ದಾನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 9. ವಿವೇಚನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಪುರುಷರ ಪಾದಗಳ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರತ್ನಗಳು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಬಾರದು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 10. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ) ಜ್ಞಾನವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಕಲೆಗಳು ಹಲವು; ನಮಗಿರುವ ಸಮಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಸವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವಂತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 11. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಚಂಡಾಲ.
 12. ಒಬ್ಬನು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು , ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಆದರೆ ರುಚಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಕುಂಜ (ಚಮಚ) ನಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರು.
 13. ಜೀವನವೆಂಬ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೋಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆ ಧನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಮುಳುಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಡಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 14. ಅಮೃತದ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರನು, ಅಮೃತದಂತೆ ಅಮರನಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯನ ನಿವಾಸವನ್ನು (ಹಗಲು ಸಮಯ) ಸರಿಪಡಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಳು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
 15. ಕಮಲದ ಮೃದುವಾದ ದಳಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧುರವಾದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಈ ವಿನಮ್ರ ಜೇನುನೊಣವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟಜದ ಹೂವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ . ತಾವರೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಟಜದ ಪರಾಗವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ .
 16. (ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಏಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು . ಅವಳು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು:)” ಓ ದೇವರೇ ಅಗಸ್ತ್ಯನೆಂಬ ಋಷಿಯು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು (ಸಾಗರವನ್ನು) ಕುಡಿದನು; ಬೃಘು ಮುನಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಒದೆದನು; ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಭಯಪಡುತ್ತೇನೆ .
 17. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿನಮ್ರ ಜೇನುನೊಣದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರವನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ದಳಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ).
 18. ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸುಗಂಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಆನೆಯು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿದರೂ ಸಿಹಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಉದಾತ್ತ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನು ಬಡತನದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸೆಟೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಾಯ 16

 1. ಮಹಿಳೆಯ ಹೃದಯವು ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಾಮದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ.
 2. ಫೂಲ್ ( mudha ) ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ಆಕರ್ಷಕ ಯುವತಿಯ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು, ತನ್ನ ಗುಲಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಂತಹ ನೃತ್ಯ ಒಬ್ಬ shakuntal ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಕ್ಷಿ.
 3. ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡದಿರುವವರು ಯಾರು? ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ? ಕಾಲದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೊರಬರದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು? ದುಷ್ಟರ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಯಾರು ಸುಖಿಯಾದರು?
 4. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಹದ್ದು ( ಗರುಡ ) ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದೇ?
 5. ಇತರರಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಹನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರರ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಇಂದ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ (ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು).
 6. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ತಾರತಮ್ಯದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವನ ಗುಣಗಳ ತೇಜಸ್ಸು ಕೇವಲ ರತ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
 7. ತನ್ನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನಂತೆ ತೋರುವವನು ಸಹ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ; ರತ್ನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
 8. ಬಹು ಸಂಕಟವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶತ್ರುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ.
 9. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಭೋಗದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತೀರಿಹೋದರು; ಅಂತೆಯೇ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಇತರರು ಈಗ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
 10. ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳು (ಫಲದಾಯಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 11. ಹುಲ್ಲಿನ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹತ್ತಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕನು ಅನಂತವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಳಿ ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಬಹುದೆಂಬ ಭಯ.
 12. ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೀವಹಾನಿಯು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವಮಾನವು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
 13. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಹಿ ಪದಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.
 14. ಜಗತ್ತಿನ ಮರದ ನೇತಾಡುವ ಎರಡು ನೆಕ್ಟರಿನ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವೆ: ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪದಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Krsna- ಎಂದು ಕಥಾ ) ಮತ್ತು ಇತರ, ಸಂತನ ಪುರುಷರ ಸೊಸೈಟಿ.
 15. ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ದಾನ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದ ಕೊಂಡಿಯ ( ಯೋಗ ) ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ .
 16. ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಇತರರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಾಯ 17

 1. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
 2. ನಾವು ದಯೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು; ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
 3. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು, ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಲುಕಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು (ಧಾರ್ಮಿಕ ತಪಸ್ಸು ), ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ .
 4. ದುರಾಶೆಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಪನಿಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಯಾವುದು? ಸತ್ಯವಂತನಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗುಣ ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ, ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಏನು?
 5. ಸಕಲ ರತ್ನಗಳ ಭಂಡಾರವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರವು ಶಂಖದ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೃಷ್ಟದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶಂಖದ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಂಖವು ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ (ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ) ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ನೀಡದೆ ಒಬ್ಬನು ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ.
 6. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಸಾಧು , ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ brahmacari , ಲಾರ್ಡ್ ಅನುಯಾಯಿಯಂತೆ ಹಾಗೆ ರೋಗಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಪತಿ ಮೀಸಲಾದ ಹೊಂದಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ.
 7. ಹಾವಿನ ಕೋರೆಹಲ್ಲು, ನೊಣದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಚೇಳಿನ ಕುಟುಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷವಿದೆ; ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ.
 8. ಪತಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮಹಿಳೆ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.
 9. ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವಂತೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೂರಾರು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 10. ಹಸ್ತವು ದಾನದ ಅರ್ಪಣೆಗಳಂತೆ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬನು ಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತೋರಿದ ಗೌರವದಿಂದ; ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಸ್ವಯಂ-ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
 11. ತುಂಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಚಾ ಮೂಲವು ಅವನ ತರ್ಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುರುಷನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
 12. ತನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
 13. ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವಳು ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಶೀಲಳೋ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು?
 14. ಪುರುಷರು ತಿನ್ನುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಭಯಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ವಿವೇಚನೆಯ ಜ್ಞಾನ; ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೃಗಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
 15. ಕಾಮದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆಯ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ದ್ರವವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಿವಿಯನ್ನು ಬಡಿದು ಓಡಿಸಿದರೆ, ಆನೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಮಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತವೆ.
 16. ರಾಜ, ವೇಶ್ಯೆ, ಭಗವಾನ್ ಯಮರಾಜ, ಬೆಂಕಿ, ಕಳ್ಳ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕನು ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಗದ ಎಂಟನೆಯವರು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು.
 17. ಓ ಮಹಿಳೆ, ನೀವು ಏಕೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ? (ಅವಳು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ) ಓ ಮೂರ್ಖ, ನನ್ನ ಯೌವನದ ಮುತ್ತು ಜಾರಿಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
 18. ಓ ಕೇತ್ಕಿ ಹೂವು! ಸರ್ಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ, ನೀವು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರವಾಗಿರುವಿರಿ, ನೀವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಂತೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »