Tag: king

ಹೆಂಡತಿಯ ಗುಲಾಮ

ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗುಲಾಮರಿದ್ದಾರೆ ? ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಸೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು “ನಮ್ಮ

You cannot copy content of this page