ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

Tag: Upendra

ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ , ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ

ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ – ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ

*ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ**ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ* *ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ,* *ತನಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ* *ಹಣಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗು ಪ್ರತೀಷ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ* *ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು.* *ಪ್ರಜೆಗಳ

ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ,

You cannot copy content of this page