ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಾದೆ – ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು

Literal meaning of this proverb is “If you eat salt, after that you have to drink water”

Uppu thinda mele neeru kudiyalebeku

ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು

ಈ ಗಾದೆಯ  ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ – “ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದರೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು”  ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು  ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ  ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಗಾದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಶನೈಶ್ಚರ / ಶನಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ 10 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ ಬೇಡದಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಅಗತ್ಯ ಇರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆ ಕಾರ್ಯ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೆದೇ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »