ಥಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಒಗಟಿನ ಉತ್ತರ

ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಥಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಒಗಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ – ಉತ್ತರಗಳ ಕ್ವಿಜ್

Results

  ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಗಟುಗಳು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ

#1. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ? ನಾನ್ಯಾರು ಹೇಳಿ?

#2. ಅಜ್ಜಿ ಗುದ್ದಿದರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾನ್ಯಾರು ?

#3. ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟು ?

#4. ಬರೋದ ಕಂಡು ಕೈ ಒಡ್ತಾರೆ. ?

#5. ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಚಂದ್ರ ? ಥಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ

finish
  ಕನ್ನಡ ಒಗಟು - Kannada Riddles - ಇಡೀ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page