ಕನ್ನಡ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ – kannada ogatu quiz

ಕನ್ನಡ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್

Results

  ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ ಗುರುತಿಸಿ

#1. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಾಲ ? ಹೇಳಿ ನಾನ್ಯಾರು

#2. ಸುದ್ದಿ ಸೂರಪ್ಪ ದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ. ?

#3. ಕುದುರೆ ಬಾಲದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ ? ನಾನ್ಯಾರು

#4. ಗೋಡೆ ಗುದ್ದಪ್ಪ ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ? ಅವನ್ಯಾರು

#5. ಬಿಳಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಕಾದಿಹರು ? ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ

finish
  ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page