ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಆಂಗ್ಲ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಕನ್ನಡ_ಪದಗಳು

Xerox – ನೆರಳಚ್ಚು/ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ.
Email – ಮಿಂಚಂಚೆ / ಮಿಂಚೆ / ಮಿಂಚೋಲೆ.
Smart phone – ಜಾಣುಲಿ.
Tomato – ತಕ್ಕಾಳಿ / ಗೂದೆಹಣ್ಣು.
Carrot – ಕೆಂಬೇರು.
Beetroot – ಕಂದುಬೇರು.
Dream – ಕನಲು.
Cold – ಕುಳಿರು.
Laptop – ಮಡಿಲೆಣ್ಣುಕ / ತೊಡೆಗಣಕ.
Mobile/Cell phone – ಜಂಗಮವಾಣಿ / ಅಲೆಯುಲಿ.
License – ಪರವಾನಗಿ / ಸನ್ನದು.
Ringtone – ಕರೆಸದ್ದು.
Doctor – ಮಾಂಜುಗ.
Science – ಅರಿಮೆ.
Medicine – ಮಾಂಜರಿಮೆ.
Network – ಜಾಲಬಂಧ / ನೆಲುಹು.
Bicycle – ತುಳಿಬಂಡಿ / ಕಾಲ್ಗಾಲಿ.
College – ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ / ಪೆರ್ಕಲಿಮನೆ.
Engineer – ಬಿಣಿಗೆಯರಿಗ / ಅಭಿಯಂತರ.
Video – ಓಡುತಿಟ್ಟ.
Camera – ತಿಟ್ಟುಕ / ಬಿಂಬಗ್ರಾಹಿ.
Internet – ಮಿಂಬಲೆ.
Website – ಮಿಂಬಲೆತಾಣ / ಜಾಲತಾಣ.
Download – ನಕಲಿಳಿಸು.
Refrigerator – ಮಂಜುಪೆಟ್ಟಿಗೆ / ಕುಳಿರರೆ / ಶೀತಕ.
Online – ಮಿನ್ನೇರ.
Keyboard – ಕೀಲಿಮಣೆ / ಬೆರಳಚ್ಚುಮಣೆ.
Apartment – ಕೂಡುಮನೆ.
Bus – ಮಂದಿ ಬಂಡಿ.
Car – ಚಕ್ಕಡಿ.
Traffic – ಒಯ್ಯಾಟ / ಸಾಗಾಟ.
Ice cream – ಕೆನೆಮಂಜು.
Police – ಕಾಪುಗ.
Ambulance – ಮದ್ದುಬಂಡಿ.
Radio – ಬಾನುಲಿ / ಬಾನ್ನುಡಿ.
Fan – ಪಂಕ / ಬೀಸಣಿಕೆ.
Photo – ನೆರಳುತಿಟ್ಟ.

One thought on “ಆಂಗ್ಲ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

  1. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪದಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಲಿದವು, ಧನ್ಯವಾದ 🙏🙏🙏🙏
    ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »