ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕಂತೆ ..! ಯಾಕೆ

ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕಂತೆ..! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ವಿವಾಹ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಏಕೆ ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡಬೇಕು..? ಮುಯ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಇಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು..?

ಮದುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 100, 500 ಅಥವಾ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು..?

  ಮೌನಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ 2023

ಮುಯ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಕಾರಣ:

ಶೂನ್ಯವು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ‘ಒಂದು’ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೂನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಾರದು:

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100, 500 ಮತ್ತು 1000 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ 101, 501 ಮತ್ತು 1001 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

  ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ - ವಿನಾಯಕನ ಲೋಕ - 'ಸ್ವಾನಂದ ಲೋಕ'

ಇದೊಂದು ನಿರಂತರತೆಯ ಸಂಕೇತ:

ಮುಯ್ಯಿ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ, ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಣ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಾಯಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಂಶಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯವು ಆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ “ಬೀಜ” ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಗದು, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

  ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ …

ಮುಯ್ಯಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ನವ ಜೋಡಿಗಳ ಜೀವನವು ಸುಮಧುರವಾಗಿರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವ ಸಾಂಪ್ರಧಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಡದೆ ಹಾಗೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡುವಾದ ಮರೆಯದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಮುಯ್ಯಿ ನೀಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »