ದಿನಕ್ಕೆ ೫ ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳ ಕ್ವಿಜ್

ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಗಟುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

Results

kannada ogatu winner
 
ನೀವು ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ – ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ – ಕಲಿ, ಕಲಿಯಿರಿ, ಕಲಿಸಿರಿ

Kannada Ogatu Quiz

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ – ಕಲಿ, ಕಲಿಯಿರಿ, ಕಲಿಸಿರಿ

  ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಮಾತು ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ - ೮ Wisdom Words Kannada

#1. ಅಕ್ಕನ ಕೈಗೆ ಇಕ್ಕೊರುಂಟು , ಅಳಿಸೋರಿಲ್ಲ / It can be put on sister’s hand , but no one can remove it, who am i ?

#2. ಅಜ್ಜನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು , ಮೊಮ್ಮಗ ನೇತಾಡ್ತಾ ಅವ್ನೆ / Holding grandfather’s stomach grandson is hanging down ?

#3. ಮಳೆ ಹುಯ್ಲಿ , ಹುಯ್ದೆ ಇರ್ಲಿ , ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು , ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು / Whether it rains or doesn’t rain , mouth is full of red and body is full of green ,who am i ?

#4. ಬಿಳಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರಿಟೋಪಿ / A black hat for a white boy ?

#5. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹರಳು , ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು / On top it has a pearl , inside mouth it has a finger ?

finish
  ಶೀರ್ಷಾಸನ - ಯೋಗಾಸನಗಳ ರಾಜ - shirshasana - King of Asanas

4 thoughts on “ದಿನಕ್ಕೆ ೫ ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳ ಕ್ವಿಜ್

Leave a Reply to Mohan Siddi Cancel reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page