ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ನಾನ್ಯಾರು – ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು

ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಒಗಟುಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ , ಓದಿ ಉತ್ತರಿಸಿ , ನಾನ್ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ , ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಾನ್ಯಾರು – ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು

Results

nanyaru kannada ogatu ನಾನ್ಯಾರು
 
ನೀವು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು , ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

kannada ogatu nanyaru ನಾನ್ಯಾರು

ನೀವು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗಿದೆ , ಕಲಿ, ಕಲಿಯಿರಿ , ಕಲಿಸಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

#1. ಬಿಳಿಯ ಪೊರೆ ಬಿಡುವ ನಾಗವಲ್ಲ ! ಗುಂಡಗಿರುವೆ ಗೋಲಿಯ ಗುಂಡಲ್ಲ! ದೇಹವು ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು , ಕುಂಬಳ ಕಾಯಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರು / I am not a snake which leaves its white scurf , I am round but not a ball , Body is like a pot , but I am not pumpkin, who am i?

#2. ಕಿರೀಟವುಂಟು ರಾಜನಲ್ಲ , ಗಡ್ಡವುಂಟು ತುರುಕನಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು ? / It has a crown but not a king , it has a beard but not a turkey , Who Am i?

#3. ಹತ್ನಾರ್ದ ಮರಕ್ಕೆ , ಹತ್ತುತನೆ ಕರಿಯಣ್ಣ, ನಾನ್ಯಾರು / He climbs a tree which no one climbs , who am i ?

#4. ಸುತ್ತಲೂ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗೆ , ಒಂದೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರು / For one white wall , there are no doors , who am i?

#5. ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದು , ಬಾಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಯುವುದು, ಇದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಲವಕ್ಕೆ ಮನೆಯಾಗಿರುವುದು, ನಾನ್ಯಾರು / It walks without legs , it speaks without mouth , its a home for many , who am i ?

Finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »