ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ

ಪ್ರಜಾಕೀಯ – POEM

ರಾಜಕೀಯದ ಕಿಂಡಿಯಲಿ ಇಣುಕಿದೆನೊಮ್ಮೆಕಿಂಡಿಯೆಂಬ ಬಾವಿಯಲಿ ಕಂಡೆನು ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನೆ |ರಾಜಾಡಳಿತವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿರಾಜಕೀಯವು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಗಾಗಿ

PRAJAAKEEYA – ಪ್ರಜಾಕೀಯ

PRAJAAKEEYA – ಪ್ರಜಾಕೀಯ. 1.ಯಾವುದೇ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 2. ಯಾವುದೆ Membership Fees ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 3. ಯಾವುದೆ

Translate »