Tag: ಕಥೆ

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಕಥೆ

ಈ ಕಥೆಯು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಜ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ

ಯಾರ ಬದುಕು ನಿರಾತಂಕ?

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಲಿ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು

Translate »

You cannot copy content of this page