ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಾಬೀತು

ತೆನಾಲಿರಾಮ ಕಥೆಯ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ರಾಜನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.
ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವ ರಾಯರ ಆಸ್ಥಾನವು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾರಾಜರು ತೆನಾಲಿರಾಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನಿಕರಿಂದ ರಾಜಗುರುವರೆಗೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತೆನಾಲಿರಾಮನನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದನು – “ಮಹಾರಾಜ! ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ಕಮಾಂಡರ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೇಳಿದನು – “ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮಹಾರಾಜ್! ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ತೆನಾಲಿರಾಮಾ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಶ್ರೇಯವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವವರೆಗೂ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ? ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಸ್ಥಾನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ತೆನಾಲಿರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು.

ಮಹಾರಾಜರು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜನು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದನು.

  ಎಂತಹ ಸರಕಾರವಯ್ಯಾ ?

ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಿದರು – ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ, ತೆನಾಲಿರಾಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. “ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹನೀಯರೇ! ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು. “

ರಾಜ ಧೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು – “ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಥಾನಿಕನನ್ನು ತೆನಾಲಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಆಸ್ಥಾನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಯಾವ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗುಸುಗುಸು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ತಮ್ಮದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹೊಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾರರು.

  ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹ - Kannada Jokes

ಆಸ್ಥಾನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಥಾನಿಕನು ಹೇಳಿದನು – “ಮಹಾರಾಜ! ಹೊಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಹೌದು, ತೆನಾಲಿರಾಮ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಮಗಿಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ರಾಜ ಮೃದುವಾದ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ – ಏನು ತೆನಾಲಿ! ನೀವು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ? ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದು ತಲೆಬಾಗಿ ಹೇಳಿದನು – ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯೇ! ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. “

ತೆನಾಲಿರಾಮನು ಸೇವಕನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಸೇವಕ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ತೊರೆದನು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ತೆನಾಲಿರಾಮ ರಾಜನನ್ನು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸೇವಕನು ಎರಡು ಕೈಯ ಉದ್ದವಾದ ಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಗಾಜಿನಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದನು. ತೆನಾಲಿರಾಮ ಧೂಪದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಳವೆಯ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ.

  ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖನ ಕಥೆ - ತೆನಾಲಿ ರಾಮ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತು ಮತ್ತು ತೆನಾಲಿ ಕೊಳವೆಯ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದನು, ಮಹಾರಾಜ, ಎರಡು ಕೈ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು ಮತ್ತು ಅವರು ತೆನಾಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಥಾನಿಕರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು. ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿರಾಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಥಾನಿಕರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ತೆನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು.

ತೆನಾಲಿರಾಮನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜನು ಹೇಳಿದನು – “ಈಗ ನೀವು ತೆನಾಲಿರಾಮ್‌ಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page