ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕಗ್ಗ – ಹಸಿವಿನ ದೇವರು – Hunger God

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ – ಇಂದಿನ ಕಗ್ಗ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ

ಡಿವಿಜಿಯವರು ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ , ಹಸಿವು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂದರೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಈ ಹಸಿವು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡವು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲ ಹಾಗು ಹಸಿವು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣ – ಅವಗುಣ ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿವಿನ ದೇವರು –Hunger God
ಉದರದೈವಕೆ ಜಗದೊಳೆದುರು ದೈವವದೆಲ್ಲಿ ।
ಮೊದಲದರ ಪೂಜೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವದರಿಂದ ।।
ಮದಿಸುವುದದಾದರಿಸೆ ಕುದಿವುದು ನಿರಾಕರಿಸೆ ।
ಹದದೊಳಿರಿಸುವುದೆಂತೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

  ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ …?

Which God is greater than the Stomach God in this world ?
It has to get the first worship; others come afterwards.
If you respect it, it takes over you. If you ignore it, it seethes with rage.
How to keep it at bay? no one knows yet. –Mankuthimma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »