ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ – ಜೀವನಯೋಗ – Life as yoga

ಇಂದಿನ ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿ ಯವರು ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ ಯಾರು ಹಾಗು ಆತ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಶ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನಯೋಗ ಅಥವಾ ಯೋಗಿಯ ಜೀವನ

ಬೇಕು ಜೀವನಯೋಗಕೊಂದು ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮ ।
ಬೇಕೊಂದು ಜಾಗರೂಕತೆ ಬುದ್ಧಿಸಮತೆ ।।
ತಾಕನೊಂದನು ಯೋಗಿ ನೂಕನೊಂದನು ।
ಏಕಾಕಿ ಸಹವಾಸಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

Life as Yoga OR Yogi’s Life

The yoga of life needs a certain grasp of intricacies.
It needs carefulness; needs levelheadedness.
The yogi does not connect with anything, nor reject it.
He lives essentially alone. –Mankuthimma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »