Tag: UPP

ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ?

ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ ಬಸ್ಸು ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ , ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ

ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯಾ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

Translate »

You cannot copy content of this page